Tietosuojaseloste – Asiakas- ja markkinointirekisteri

Kuka käsittelee tietojasi

Yritys

Toonika Oy

Ruusulankatu 8

00260 HELSINKI

Yhteyshenkilö

Heikki Takkula

045 1304955

heikki.takkula(@)toonika.fi

Keiden tietoja käsittelemme

 • Asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät

Tiedot, joita käsittelemme

Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita itse toimitat meille, esimerkiksi:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Miksi käsittelemme tietojasi

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Markkinointi, jos siihen on saatu asiakkaan suostumus

Mistä saamme tiedot

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ostotapahtuman tai .

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi

Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

Henkilötietoja säilytetään asiakaspalvelun ylläpitämiseksi lähtökohtaisesti niin kauan, kuin katsomme niiden palvelevan asiakkaan etuja. Asiakkaan pyynnöstä tiedot poistetaan tai toimestamme, jos asiakkuuden hoito ei vaadi tietojen säilyttämistä.

Oikeutesi

 • Tarkastusoikeus
 • Vastustamisoikeus
 • Suoramarkkinointikielto
 • Poisto-oikeus
 • Valitusoikeus

Kuinka suojaamme tietosi

 • Suojaamme internetyhteyden (https)
 • Käytämme palomuuria
 • Salaamme tietoja (kryptaus)
 • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat
 • Sitoutamme henkilökunnan salassapitosopimuksilla

 

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste Toonika Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot

Toonika Oy (2481971-5)

Ruusulankatu 8

00260Helsinki

Heikki Takkula

045 1304599

heikki.takkula(@)toonika.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyt Käsittelyn tarkoitus
Asiakkaat Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Laskutus.
Verkkosivuston käyttäjät Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt , tilaukset ja uutiskirjetilaukset.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Tiedot Asiakas Asiakas / verkkosivuston käyttäjä Käyttötarkoitus
Nimi Yksilöinti / yhteydenpito
Osoite Yhteydenpito
Puhelinnumero Yhteydenpito
Sähköpostiosoite Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen
Muut asiakkaan antamat tiedot Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kahdentoista (12) kuukauden välein.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: toonika@toonika.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään kaupanteon  tai verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

8. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Toonika Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • APIX verkkolaskutus
 • Zervant,      web-pohjainen laskutusohjelma

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

11. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä.  Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Tällä sivustolla on käytössä Google Analytics-eväste, jolla saamme yleistä tietoa internet-sivujemme käyttäjistä. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.